Đối tác chiến lược

Imperia garden hà nội

Bạn đang ở: TRANG CHỦ Sách Sách Phong thủy Cổ phiếu Hót
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Cổ phiếu Hót In Email
Thứ ba, 14 Tháng 8 2007 22:03
Nhân dịp cổ phiếu hót, lại là dịp gần Tết, xin phép cụ Tế Xương cho phép Laido này dùng chút vần điệu của bài thơ chúc tết của cụ để chế ra bài thơ này, mong cụ (xá) cho.

Kháo nhau

Lẳng lặng mà nghe nó kháo nhau

Kháo nhau cổ phiếu “sáng” thế nào

Phen này ông quyết đi buôn phiếu

Thiên hạ bao nhiêu đứa vẫn thèm.

Lẳng lặng mà nghe nó kháo màu

Trăm, ngàn, vạn phiếu chuyển vào đâu?

Phen này ắt hẳn tiền tươt thật

Đồng nọ đồng kia chắc trúng cầu.

Lẳng lặng mà nghe nó kháo tiền

Đứa thời mua nóng, đưa mua ngay

Phen này ông quyết đi môi giới

Vừa nói, vừa chơi cũng có xiền

Bắt chước ai ta kháo mấy lời:

Kháo rằng cổ phiếu có lời to

Nhưng cần tỉnh táo khi chơi nó

Kẻo đến mai kia lại tái nghèo

(Bài này làm lúc cổ phiếu còn hót)