Đối tác chiến lược

Imperia garden hà nội

Bạn đang ở: TRANG CHỦ Bạn thấy trang web này thế nào?
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Bạn thấy trang web này thế nào?

Bạn thấy trang web này thế nào?
Hay, đẹp
220  52%
Hay, chưa đẹp
59  13.9%
Ý kiến khác
55  13%
Đẹp, chưa hay
52  12.3%
Chưa hay, chưa đẹp
21  5%
Bình thường
16  3.8%

Số người tham gia bình chọn  :  423
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 01 Tháng 3 2007 23:27
Lần bình chọn cuối cùng  :  Chủ nhật, 10 Tháng 4 2022 19:07