Đối tác chiến lược

Imperia garden hà nội

Bạn đang ở: TRANG CHỦ Sách Sách Phong thủy Sách: Khai môn Phong thủy
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Sách: Khai môn Phong thủy In Email
Thứ hai, 23 Tháng 11 2009 18:06

Bài giảng của thầy Trần Mạnh Linh – Hà Nội PVChiến lược ghi
http://www.tuvilyso.com
1
Sơ lược các cấp độ của địa lý:
Cấp 1: Bát trạch, do ở mức độ thấp nên độ số không đòi hỏi chính xác.
Cấp 2: Huyền không, ở mức độ cao hơn nên đòi hỏi sự chính xác về độ số cao
hơn, nếu lệch khoảng 3 độ phải tính kiêm hướng. Nếu hướng không hợp theo bát trạch
nhưng được vị trí tốt thì vẫn tốt hơn là hướng hợp mà vị trí tạo ra cách cục xấu.
Cấp 3: Khai môn điểm thần sát, đòi hỏi phải chính xác độ số, nếu cách đường
phân kim của theo vòng 60 thấu địa long khoảng 0,5 độ là không tính được. Nếu cách
cục và hướng tốt nhưng điểm thần sát xấu thì cũng không dùng đặt các tiết minh (bàn
thờ, giường ngủ, bàn học, bếp...) được. 16 các cục Huyền không như là bình chứa (hình
thức), thần sát như là rượu (nội dung).
Cao cấp: Tam quái, đòi hỏi ngoài sự chính xác về độ số thì thầy địa lý phải có
khả năng nhìn được khí (vọng khí, có được sau một thời gian tập các bài tập đặc biệt) từ
đó lập ra các phương trình tam quái Thiên, Địa, Nhân (Thiên: ảnh hưởng cả đời, Địa: 20
năm, Nhân: 1 năm), (Dương cơ Âm phần giống nhau ở đây về cách tính).

Tải sách

Khai môn phong thủy